„Přípravné, neboli nulté třídy jsou osvědčenou praxí posledních let. Pro tento školní rok jich máme zřízeno 7, napříště jich tedy bude ještě o 2 více,“ uvedl primátor Jan Kubata.

Uvedená zařízení jsou zřizována tam, kde vzniká potřeba vyrovnat před nástupem do 1. třídy rozdíly mezi dosavadní výchovou dětí pocházejících z nepodnětného sociokulturního prostředí a zavedenými společenskými normami.

Dosavadní praxe podle mluvčího města Milana Knotka potvrdila, že žáci z těchto tříd se lépe vyrovnávají s nároky, které jsou na ně posléze kladeny v ZŠ. O otevření již druhé nulté třídy pro příští školní rok požádaly ZŠ A. České a ZŠ s MŠ SNP, a to na základě zájmu ze strany rodičů.

„Všechny stávající přípravné třídy, pro něž je stanoven počet žáků na 7 až 15, jsou plně obsazeny. A ZŠ A. České i ZŠ Hluboká mají povolenou dokonce výjimku na 17 dětí,“ zrekapituloval současný stav Knotek.

Kubata uvedl, že město navýšení počtu těchto tříd nebude nic stát. „Souhlas s jejich zřízením vydal krajský úřad a náklady tudíž uhradí stát,“ vysvětlil.