Podobně smýšlí například Jaroslav Kunert. „Já prostě nechápu, proč se městská policie vůbec zaobírá měřením rychlosti a pokutováním dopravních přestupků? Na to tu přeci je dopravní policie, myslím, že by tato činnost tedy měla patřit jí,“ řekl.

Činnost městské policie upravuje zákon 553/1991 a po novelizaci je od 1. července obecní policie oprávněna měřit rychlost. Zákon zároveň předpokládá, že obecní policie bude postupovat v součinnosti s policií ČR, zde ale není jasné, co touto podmínkou zákonodárci myslí. Zákon totiž vůbec neříká, jak by tato součinnost měla vypadat.

Další připomínky obyvatel se týkají mobilních radarů. „Kupovat pro městskou policii mobilní radary považuji za hloupost,“ zamýšlel se Jiří Vocílek. „To spíš měli investovat do rozšíření kamerových systémů. Řekl bych, že jich mají po městě ještě moc málo.“

„Ústecká městská policie vlastní dvě nové Škody Fabia, na nichž je umístěn mobilní radar,“ uvedl Vít Hanousek z tiskového oddělení magistrátu města. „Kamer je v centru města instalováno celkem 13 a další tři v Krásném Březně. Toto lze dohledat i na webových stránkách města.“

Na webových stránkách je ovšem popsán stav k roku 2004. Je tu oznámeno, že jejich umístění k tomuto datu stálo asi 5,7 milionů korun a na mapce je zakresleno pouze 11 kamer a to na Mírovém náměstí, kde jinak jsou dvě proti sobě, křižovatce Masarykova a Pařížská, v ulicích Velká Hradební, křižovatce Vaníčkova a Moskevská, další na kostele Nanebevzetí Panny Marie, v ulici U Divadla, ve Velké Hradební, u hlavního nádraží, na křižovatce Vaníčkova a U divadla, v atriu budovy magistrátu a poslední v Revoluční ulici.

Další dotazovaná, Naďa Pechová si zase myslí, že by městská policie měla víc a důsledněji dbát na dodržování stávajících městských vyhlášek a zákonů. „Mnohokrát jsem si všimla, že strážníci leckdy přechází očividné porušení nejrůznějších nařízení. Přehlíží odhazování odpadků, nezakročí proti podnapilým a pokřikujícím lidem, nezajímá je přecházení mimo přechod pro chodce,“ vypočítávala své postřehy.

„Řekla bych, že policista by se neměl vyhýbat takovýmto nepříjemnostem, je za to přece placen z našich daní. Jestli se mu to nelíbí, tak by si měl najít jiné zaměstnání,“ dodala Pechová.

Ředitel městské policie na požadavek instalování dalších kamer ve městě odpověděl, že se sice o tom diskutuje, ale že další otázkou je personální osazení monitoringu. „Využívat kamery jen ke zpětné analýze je špatné. V současné době se v monitorování střídají tři policisté, po jednom každé tři hodiny,“ řekl a dodal, že řešením nedostatku pracovníků na obsluze kamerového systému by mohlo být například zaměstnávání tělesně postižených.