Aby se totiž mohlo s určitými chemickými látkami v Evropě obchodovat, budou muset být registrovány. Předtím ale je třeba, aby prošly testováním ohledně jejich vlivu na zdraví člověka a životní prostředí. Celý proces skončí za 11 let.

Krajský radní Antonín Terber uvedl, že REACH se dotkne stovek firem. „Stovky menších podniků a živnostníků zatím jen tuší, že je čekají nové povinnosti.

Proto i v našem kraji připravujeme semináře, které organizuje Svaz chemického průmyslu ČR s finanční podporou EU, aby české podnikatele uvedl do legislativy REACH.“

Spolchemie se podle svého mluvčího Zdeňka Rytíře připravuje na REACH již dlouho. „Testováním už prošel třeba manganistan draselný. Zároveň jednáme se skupinou Eurochlor a Plasticseurope o společném postupu při implementaci REACH.“

Dále prý Spolchemie dokončila inventarizace chemických látek a přihlásila se do výběrového řízení se žádostí o podporu projektu výzkumu, který by jí měl pomoci získat praktické zkušenosti ze simulovaného procesu REACH. „Naše náklady pravděpodobně dosáhnou 100 až 200 milionů korun,“ řekl Rytíř a dodal, že mají zpracované i nové bezpečnostní listy pro chemické látky, platné od 1.června.

Stejně tak ústecké Setuzy, ač není přímým producentem látek, podléhajících registraci Evropské Chemické Agentury, se REACH dotýká coby zpracovatele a uživatele. „Dokončili jsme sběr podkladů pro zpracování zprávy o chemické bezpečnosti,“ uvedla Marie Logrová, mluvčí podniku.

„Znamená to pro nás zvýšení evidence a agendy látek povinně registrovaných. Zároveň diskutujeme o možném zvýšení cen zboží, které si agenda s tím spojená nutně vyžádá. Další aktuální poznatky o tom nemáme.“