Jelikož je o cestu studentů MHD velký zájem, chce si u řidiče koupit jízdenku někdy i několik studentů. Jejich odbavení může trvat i delší dobu, o kterou je potom spoj MHD zpožděný. Řidiči to často řeší slovy, že jízdenky už nemají, a studentům tak nezbývá než doufat, že je nikdo nebude kontrolovat.

„Na tento problém Dopravní podnik Ústí nad Labem (DP) upozornila Kolejní rada ústecké univerzity,“ řekl její místopředseda Pavel Kulhavý a dodal, že jako řešení rada navrhla umístění automatu na jízdenky v zastávce Klíše lázně.

V zamítavé odpovědi DP bylo podle předsedy Kolejní rady Jiřího Pinďáka řečeno, že přes den je možnost nákupu jízdenek v trafice, která je umístěna hned vedle zastávky, a když je zavřená, tak mohou studenti využít nákupu u řidiče. Navíc si DP myslí, že většina studentů vlastní předplacené měsíční kupony.

Nákup a instalace automatu se tak zdá DP nepotřebná a velmi drahá. Cena jednoho automatu je totiž kolem 250 tisíc korun. Na dalších až 90 tisíc korun pak vyjde jeho instalace.

„Mezi studenty o instalaci jízdenkového automatu zájem je, takže se zkusíme poradit s rektorkou, jestli by oficiální žádost rektorátu univerzity na reakci DP něco změnila,“ uvedl Kulhavý. Podobná je podle něj i situace s bankomatem.

„V okolí kolejí není žádný bankomat, přitom je jasné, že kdyby ho sem některá banka umístila, byl by jistě využívaný,“ řekl Kulhavý.

Většina studentů má své výhodné studentské účty a platební kartou běžně disponuje. Když si chce dnes student vybrat peníze, musí zajet až do centra města. Kolejní rada opět požádala několik bank o umístění stroje na výběr peněz, ale odpovědi byly vždy zamítavé. Většinou kvůli nedostatečné možnosti bankomat v prostorech kolejí důsledně zabezpečit.

„Vše chceme také projednat ještě s rektorkou,“ řekl Kulhavý. Šance na instalaci bankomatu je podle něj během budoucího přechodu celé univerzity na nový elektronický systém, při kterém uzavřelo vedení univerzity smlouvu s Komerční bankou.

Hlasujte, prosím, v anketě níže! Děkujeme.