„Jde nám o princip a dodržování zákona. Kraj zcela ignoruje, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v roce 2004 vyjmul veřejnou dopravu z režimu veřejných zakázek. Vyhlášená koncesní výběrová řízení jsou přímo vyňata z působnosti již schváleného koncesního zákona,“ vysvětloval Marek Ženkl, mluvčí DPÚK.

„ÚOHS se již napodruhé odmítl zabývat podnětem DPÚK, kterým se pokoušel napadat výběrová řízení na zajištění dopravní obslužnosti kraje autobusovou dopravou. Postup při vyhlašování koncesního řízení na nové dopravce není v rozporu s českým, ani evropským právem,“ bránil úřad jeho mluvčí František Janačík.

Ženkl dále řekl, že hejtman Jiří Šulc DPÚK obvinil z pokusů kraji diktovat, jaké linky má objednat a kolik za to zaplatit. „DPÚK ze zákona nerozhoduje o rozsahu dopravy, nemůže ovlivnit své tržby a netvoří ani cenu jízdného. Výpočet prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě se řídí nařízením vlády 493/2004 a požadovanou částku DPÚK v souladu s tímto nařízením přesně vypočetl.“

Na to kraj odpověděl, že DPÚK nabídku na rok 2006 za v podstatě stejný rozsah dopravy, jaký provozoval v roce 2005, navýšil o 130 milionů korun. „Tento postup mu rozhodně Ústecký kraj nediktoval,“ uvedl Janačík.

Podle Ženkla ale dopravce nerozhoduje o tom, kolik kilometrů najezdí, jaká bude maximální cena jízdného a nemůže svévolně nakládat s dotacemi, které za tuto službu obdrží. „Zajištění této dopravy je ze zákona ztrátové a dopravce nemá z této služby žádný zisk. Dotace totiž pouze dorovnávají prokazatelnou ztrátu na nulu.“

Podle Janačíka je kraj objednatelem veřejné dopravy provozované v závazku veřejné služby, ať už autobusové nebo drážní. „S dopravci vybranými v koncesních řízeních uzavírá kraj smlouvy, na jejichž základě jim dle ujednaných podmínek, v nichž je sjednán i kilometrický rozsah, hradí rozdíly mezi nákladovou cenou za kilometr a uskutečněnými tržbami.“

Podle Ženkla DPÚK v předminulém roce najezdil v závazku veřejné služby pro Ústecký kraj 12,5 miliónů kilometrů. Kraj však zaplatil pouze za 11 miliónů kilometrů.

„Žádné rádoby tržní argumenty nezprošťují krajský úřad povinnosti zajistit občanům kvalitní, bezpečnou a ekologicky šetrnou veřejnou dopravu,“ dodal Ženkl.

Hejtman Ústeckého Kraje Jiří Šulc považuje připomínky DPÚK za neopodstatněné. „To jsou všechno jenom nesmysly! V DPÚK nám tím vlastně upírají právo na vyhlášení výběrového řízení.“