Kubata totiž považuje stávající situaci za neudržitelnou. „Občané se na mě i na své starosty s tímto problémem obracejí zcela správně. Proto jsem pověřil tajemníka, aby společně s právním oddělením tuto vyhlášku novelizovali podle připomínek ústavního soudu,“ řekl. „Město tuto vyhlášku vydá znovu, i když předpokládám, že se opět ocitneme ve sporu s ministerstvem a zase staneme před Ústavním soudem.“

Zároveň prý pověřil právníky magistrátu k nalezení legislativní cesty, jež by městu umožnila kontrolovat a postihovat živnostníky, kteří nebudou u svých provozoven udržovat pořádek. „Bude se to vztahovat i na prodej alkoholu podnapilým osobám.“

Za velký problém to považuje i senátor za Ústecký kraj Pavel Sušický (ODS). „To není jen alkohol na ulici, ale třeba i to, že ty nejrůznější obchůdky a stánky nemají sociální zařízení. Potom to v okolí páchne. Z hygienického hlediska to vůbec není vhodné. Městu to dělá ostudu.“

O samostatném zákonu, jenž by požívání alkoholu na ulici zakazoval, si ale Sušický myslí, že by asi nebyl řešením. „Je potřeba zvážit vhodnou formu, případně novelizovat stávající zákon, který toto neřeší. Na druhou stranu mám ale pocit, že je třeba i v zákonech upravit městům pravomoce, aby se nestávalo, že potom Nejvyšší soud zruší vyhlášku, která by měla podobným výstřelkům zamezit.“

Též ale vysvětlil, že je potřeba při vydávání těchto vyhlášek zohlednit zvláštní příležitosti, při nichž by bylo možné na ulici pít. „Ať už při nejrůznějších oslavách, výročích a podobně. Možná by bylo vhodné i určit lokalitu, kde by se mohlo pít venku normálně, třeba část tržnice, samozřejmě verandy, zahrádky u restaurací. Podmínkou by ale muselo být sociální zařízení a to restaurace mají,“ řekl a dodal, že se bude problémem zaobírat.

Podobně se už dříve k problematice vyjádřil i bývalý primátor města, současný poslanec a ministr zemědělství, Petr Gandalovič. „Myslím, že by města měla mít možnost vydat podobnou vyhlášku, protože skupinky opilců na ulicích dělají obci jen ostudu.“

Obdobně smýšlejí i někteří zastupitelé. Například Tomáš Jelínek (SZSP), zároveň bývalý náměstek primátora, byl prý jedním z iniciátorů vyhlášky, kterou v minulosti Ústavní soud zrušil. „Je to obdobné jako s regulací prostituce. Nedávno jsem sledoval reportáž ze Spojených států, kde města mají v tomto směru daleko větší možnosti. Naše legislativa přitom na tyto potřeby obcí nereaguje,“ vysvětloval.

„Sám znám místo na Bukově, kde se lidé scházejí v parku u pomníku Rudé armády už v poledne, pak tam popíjejí, povykují a vykonávají potřebu u pomníku. Městská policie tam přijede, jen když ji někdo z občanů zavolá, zkontroluje občanky a to je vše. Druhý den se vše opakuje znovu. Považuji to za skandální,“ dodal Jelínek.

Karel Nepraš (SZ) si také myslí, že by bylo rozumné, kdyby města měla tuto možnost. „Samozřejmě s přihlédnutím ke zvláštním příležitostem nebo určitým lokalitám, kde by bylo možné alkohol na ulici konzumovat.“