Fišera se s Mikešem osobně setkal včera dopoledne v 11 hodin a nejprve si opětovně vyslechl jeho příběh. „Je smutné, jak se někdo snaží zbavit odpovědnosti za nesplnění zákonných norem, týkajících se zabezpečení stavby. Je mi pana Mikeše skutečně líto,“ řekl.

Potom se seznámil s posloupnostmi soudního sporu mezi poškozeným Mikešem a nástupcem Pozemních staveb, Istarem. „Zdá se, že někteří advokáti pana Mikeše k případu přistupovali poněkud liknavě,“ komentoval to Fišera.

Po zhruba hodinové debatě Fišera Mikešovi navrhl, že se mu pokusí nejprve pomoci znovu získat obecní byt v Neštěmicích, který Mikeš obvodu vrátil, protože se nachází v záplavové zóně a on měl strach, že se velká voda znovu vrátí.

„Byl jsem zoufalý, nezkušený a vůbec mě nenapadlo, že by se později dal třeba vyměnit,“ vysvětloval Mikeš, který žije v pro jeho kapsu příliš drahém podnájmu. „Mám jen necelých pět tisíc korun měsíčně a to by mi snížilo nutné výdaje, navíc bych konečně měl nárok i na sociální příplatky,“ dodal Mikeš.

Potom Fišera přislíbil, že se pokusí sehnat i seriozního právníka, který se začne Mikešovým sporem s Istarem důkladně zaobírat. „Pokud by se nepodařilo z nich vysoudit odškodné, sáhl bych do mimořádných prostředků, které mám jako náměstek k dispozici a můžu jednou do roka využít. Daroval bych panu Mikešovi finanční hotovost, abych mu v jeho tíživé situaci pomohl.“