V Ústí se s tím potýká například Oblastní charita, která na Klíši provozuje dům Samaritán pro bezdomovce.

Zařízení jim poskytuje několik druhů služeb. Někteří využívají jen denního centra, jiní chtějí mít střechu nad hlavou. Aprávě u těch druhých vzniká problém.

„Před přijetím do azylového domu musí projít zdravotní prohlídkou. Jenže ta není bezplatná. Ceny se podle našich zkušeností pohybují od 50 do 350 korun. To málokterý bezdomovec má,“ uvedla Vlasta Kopsová, manažerka Samaritánu.

Kupodivu, ale naštěstí, tuto povinnost nemají žadatelé o jednorázové přespání v noclehárně. Takových lůžek určených jen pro muže tady charita provozuje 13.

Kdo ale chce využít dlouhodobějších služeb azylového domu s 10 místy pro ženy a 22 pro muže, k lékaři musí.

„Zatím to řešíme tak, že potřebným prohlídky hradíme. Umožňuje nám to náš projekt CESIN financovaný Evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jenomže ten v závěru roku skončí a s ním i tato možnost. Kdo pak bude prohlídky platit, nevíme. Bezdomovci těžko,“ pochybuje Kopsová.

Také Nevena Černohorská, ředitelka Červeného kříže, soudí, že je to nesmysl.

„Před dvěma lety jsme ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí organizovali vyšetření bezdomovců, jestli netrpí tuberkulosou. Podrobilo se mu jich dost, ale většina proto, že za to pak dostali stokorunovou potravinovou poukázku. A ještě jsme je do ordinace odváželi objednaným autobusem,“ vzpomněla Černohorská. Kdyby si tehdy vyšetření měli platit, nepřišel by podle ní ani jeden.

Kopsová nadnesla v této souvislosti i další problém. Zdravotní prohlídku by podle ní bezdomovci měli absolvovat u svého praktického lékaře. Ne každý je ale u některého registrován.

Azylový dům pro matky s dětmi na Stříbrníkách podle jeho ředitelky Anny Pivové to řešit nemusí. „Fungujeme jako zařízení na pomoc dětem. Jejich matky to, že jsou u nás, musí nahlásit u dětského lékaře, aby byla zajištěna péče o ně, ale samy prohlídkou projít nemusí. V opačném případě by asi k nám nenastoupila žádná,“ míní Pivová.