„Jde o náš první pokus komunikovat s občany pomocí sms zpráv. Do budoucna bychom je chtěli využívat častěji a ptát se takto obyvatel obvodu na jejich názory,“ uvedla Liana Wagnerová, starostka Neštěmic.

Na sms zprávy z radnice jsou na Ústecku zvyklí obyvatelé Řehlovic. Obec tuto službu svým občanům poprvé nabídla před třemi lety. Využívalo ji zhruba 70 lidí. Na svůj mobilní telefon dostávali informace o akcích v obci a jejích částech, o svozu odpadu, termínu platby poplatků a podobně.

„Zrovna teď ale máme problém, systém nelze spustit,“ řekl Josef Macháček, starosta Řehlovic. A z internetu podle něj zmizela i firma, která službu pro radnici zajišťovala. „Ale pokouším se nalézt jinou, chceme sms zprávy obnovit, lidé si je pochvalují,“ poznamenal Macháček.

Ústí také využívá sms zprávy, ale jenom krizové. Informuje jimi Ústečany o mimořádných událostech, hlavně průmyslových haváriích. „Službu provozujeme 4 roky, napojeno na ni je asi 11,5 tisíce místních obyvatel,“ uvedl Milan Knotek, mluvčí města.

Rozšířit ji i na běžnou komunikaci Ústí dle něj neuvažuje. „Ve městě s 96 tisíci obyvateli si to ani nedovedu představit,“ dodal s tím, že město s občany komunikuje dostatečně prostřednictvím Městských novin, sdělovacích prostředků či mailů. „Konkrétně mailů vyřizujeme denně desítky,“ tvrdí Knotek.

Ani radnice na Severní Terase o komunikaci prostřednictvím sms zpráv neuvažuje. „Zatím jsme nenašli prostředky ani na vydávání obvodního zpravodaje. Spíše uvažujeme o jakési výroční zprávě na konci roku, v níž bychom občany informovali, co radnice za ten rok udělala nebo naopak neudělala. Chtěli bychom s tím letos začít,“ uvedl starosta Severní Terasy Jiří Brodský.