„Ten den jsme vybrali záměrně. A to na počest velkého sportovního svátku – zahájení Olympiády dětí a mládeže,“ uvedl Radek Vonka, vicehejtman Ústeckého kraje, který hry v Ústí organizuje.

Vonka, tehdy ještě také starosta centrálního obvodu, stál u zrodu této myšlenky.

„Ve městech i vesnicích po staletí bylo odbíjení času součástí života obyvatel, přispívalo k pocitu pohody a sounáležitosti. Bylo mi líto, že u nás to není,“ řekl Vonka. Napadlo jej to v souvislosti s rekonstrukcí centra Ústí.

Centrální obvod, dnes už pod vedením Václava Vernera, dotáhl nyní celou věc do konce.

„Ještě v minulém volebním období zastupitelstvo schválilo více než čtvrtmilionový příspěvek Arciděkanskému úřadu na rekonstrukci zvonů, o kterou se postaralo Zvonařství Rudolf Perner,“ poznamenal Verner. Dodal, že největším problémem bylo přesvědčit památkáře, diskuse s nimi prý trvala 10 měsíců.

Tři velmi cenné zvony, Villeborte, Mistr Jan Hus a Zuzana, které se v kostelní věži dochovaly, pocházejí podle ústeckého archiváře Vladimíra Kaisera ze 16. století.

„V minulosti zvonily ráno, v poledne a večer a zvaly i na bohoslužby. V tom bychom chtěli pokračovat,“ řekl arciděkan Miroslav Šimáček. V posledních letech zvonily nepravidelně, nebyly v dobrém stavu. A čas neodbíjely nikdy.