„Stalo se tak za naprostého bezvětří, prostě proto, že kmen byl dole úplně uhnilý. Nechci ani pomyslet, že k tomu mohlo dojít třeba během zápasů nebo tréninků,“ uvedl očitý svědek události Petr Toman.

Poznamenal, že od včerejška je navíc neštěmický fotbalový stadion jedním z ústeckých sportovišť, na němž se odehrává dětská olympiáda. Proto také její organizátory okamžitě varoval.

Dodal, že na jaře tady byly káceny nebezpečné topoly, ale kvůli humbuku ze strany ochránců přírody nebyly zlikvidovány všechny staré stromy.

„Přitom hned vedle toho, který spadl, jsou také napadené, seschlé a nakloněné stromy, s kterými se může stát totéž,“ zdůraznil.

Odbor životního prostředí ústeckého magistrátu na začátku letošního roku vydal souhlasné stanovisko k pokácení 90 topolů.

Argumentoval právě tím, že hrozí jejich zlomení. Špatný zdravotní stav stromů potvrdila i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Městem vybraná firma je pokácela koncem března.

Město má nařízeno nahradit je 50 habry. Primátor Jan Kubata ale slíbil, že nechá prověřit možnost vysazení ještě 40 dalších stromů.

Někteří místní obyvatelé proti masivnímu kácení protestovali. Tvrdili, že některé stromy by stačilo jen ošetřit.

Také soudní znalec v této oblasti Marek Hanuš byl toho názoru, že pokácet 90 topolů je přehnané. Město to ale odmítlo. „Za poslední rok a půl to už je pátý strom, co tady spadl,“ zlobí se také předseda TJ Český lev Neštěmice Robert Lesche.

Rovněž on nemůže přijít ochráncům zdejších stromů na jméno. „Až to někoho zabije, nebudou odpovědni oni, ale já jako statutární zástupce klubu,“ říká s tím, že bude důrazně žádát o pokácení všech zbylých nebezpečných stromů.

Některé jsou skutečně nahnuty tak, že nahání strach. Spadlý strom už včera dělníci rozřezali. Kupodivu jeho horní části byly zdravé, zato spodní úplně uhnilé.

Organizátoři dětské olympiády nechali riziková místa ohradit páskou. Stadion spravují Městské služby. Jejich mluvčí Michaela Kunštová včera řekla, že situaci budou okamžitě řešit. „Už jsme to tam obhlíželi. Podáme okamžitě podnět k vykácení dalších stromů,“ ujistila.