„Cílená výsadba stromů zde byla realizována naposled v 60. letech minulého století,“ řekl zastupitel města Stanislav Sochocký.

Aby stromy v co nejkratší době vyrostly, byly při výsadbě použity rychlerostoucí dřeviny, zejména topoly. Po jejich sadbě byly ale všechny další plány přerušeny stavební uzávěrou, která byla v Chabařovicích vyhlášena v souvislosti se zamýšlenou likvidací města v důsledku těžby uhlí.

K té nakonec nedošlo, ale od sedmdesátých let se podle Jiřího Bartoše o zeleň ve městě nikdo nestaral. To se dnes na stromech ve městě projevuje. Podle Sochockého je průměrné stáří stromů ve městě 70 let, což je číslo značně alarmující. „V Chabařovicích chybí třicet let stromy. Jsou zde buď příliš mladé, nebo naopak příliš staré,“ řekl Jiří Bartoš.

Prioritou města při údržbě stromů je především odstranit havarijní stavy a zabránit tak možné tragédii pádu stromu na člověka. Jeden z posledních případů na Ústecku je pád prohnilého topolu na fotbalovém stadionu v Neštěmicích, kde začínaly soutěže dětské olympiády.

Jakékoliv kácení či prořezávání stromů však dráždí místní obyvatele, zejména starousedlíky. Rozhodnutí o pokácení stromu ale není podle libovůle. Podnět přichází podle Sochockého nejčastěji od samotných občanů, které strom ohrožuje. Větší skupiny stromů se konzultují s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Před vydáním povolení ke kácení je vše ještě projednáno radou města. Obratem je odbornou komisí navržena náhradní výsadba.

„Je nutné si ale uvědomit, že k pokácení stromu stačí jedno razítko. Na jeho výsadbu asi dvanáct,“ upozorňuje Bartoš. Souhlas s novým stromem musí vyslovit plynaři, majitelé vodovodů a další, jejichž zařízení by rostoucí strom mohl poškodit. Proto podle Bartoše není příznačně v ulici V Aleji skoro žádný strom.

Kvůli špatnému stavu stromů se obnovuje zeleň na místech dětského hřiště, ve sportovním areálu a i v jiných oblastech. „Nostalgie by rozhodně neměla být hlavním kritériem v rozhodování. Dnes by se asi těžko našel ten, který by toužil vrátit na náměstí staré kaštany, které ohrožovaly bezpečnost osob, byly napadené hnilobou a každým rokem oslabované klíněnkou jírovcovou. Nyní je Husovo náměstí s novou alejí stromů důstojným středem našeho města. Stejně tak tomu bude i po rekonstrukci dětského hřiště na točně,“ uvedl Stanislav Sochocký.