Tím by pak doposud vynaložená práce mohla přijít vniveč a radnice by se mohla dostat do určitých finančních obtíží.

Obavy z odkladů

„Pan starosta prohlásil, že do začátku července bude koupaliště zrekonstruováno. Je to však většinově financováno z dotačního titulu MMR a ten je vázán na datum dokončení. Protože zatím se stále staví a konec června se blíží, mám obavy, že to v termínu nebude hotové,“ uvedl bývalý starosta Povrlů a zároveň opozičník Josef Tourek.

„Rekonstrukce totiž neskončí se stavebními pracemi, ale je potřeba jej napustit, provést hygienické rozbory a to trvá minimálně týden,“ dodal Tourek.

Starosta Povrlů Jiří Schick přiznal, že oficiální termín dokončení oprav, stanovený k 30. červnu letošního roku, asi bude nutné posunout. „Ovšem pouze pokud nastanou nějaké další nepříznivé podmínky. Dodavatelem odsouhlasený harmonogram prací zatím stále ještě tento termín uvádí jako reálný,“ vysvětloval. „Napouštění velkého bazénu chceme zahájit mezi 23. a 25. červnem.“

Pozdní dotace

Podle tajemníka místního obecního úřadu Pavla Štefla MMR vyhodnotilo žádost Povrlů o dotaci na rekonstrukci koupaliště v loňském roce dodatečně.

„Pracovníci MMR se dotazovali, zda je obec připravena ještě takto pozdě přidělenou dotaci přijmout. Nabídka zněla na přibližně 1 400 tisíc korun dotace a 600 tisíc z rozpočtu obce.“

Ve stejné době navíc právě začala oprava střechy ZŠ Povrly, která byla v havarijním stavu a její financování bez příspěvku kraje i magistrátu neplánovaně zatěžovalo obecní rozpočet. „Rada i zastupitelstvo obce nakonec přijetí dotace schválilo. Obec podstoupila i riziko nastávající zimy, kvůli níž už nebylo možné v roce 2006 rekonstrukci provést,“ řekl Štefl.

Mimořádné podmínky

Starosta Schick a obecní úřad proto měli na MMR vyjednat mimořádné podmínky k financování stavby. „Rekonstrukce byla zahájena v prosinci 2006 a její dokončení jsme domluvili na červen 2007. Ministerstvo souhlasilo s následujícím plánem financování. „V roce 2006 MMR přidělí 40% dotace a zbývajících 60% mělo poskytnout začátkem roku 2007 pro pokračující práce v 1. pololetí,“ uvedl Schick.

„Bohužel, dotaci MMR bylo možno čerpat pro administrativní zpoždění ministerstva až na přelomu května a června. Firma, jež byla obcí vybrána, musela sladit práce s počasím a zároveň s financováním,“ pokračoval Schick.

Technické změny

Podle obecního tajemníka Štefla bylo nejprve potřeba zhruba za 2 miliony korun snížit objem bazénu z 2 200 m3 na asi 1 600 m3.

„Poté instalovat rozvody, vířivky a celý bazén vyložit pětimilimetrovou folií z umělé hmoty k zamezení narůstajících úniků vody. Tyto úpravy by měly vyřešit neudržitelný technický stav starého bazénu. Zároveň si od nich slibujeme úsporu provozních nákladů,“ vysvětlil a dodal, že obec počítá s napouštěním koupaliště z vrtů a ne jako v minulosti vodou potoční.

„Od 20. června je areál koupaliště otevřen pro omezený provoz. Používat se může brouzdaliště, hřiště na plážový volejbal, bufet, chatky. Plný provoz plánujeme na první dekádu července,“ dodal Schick.