František Janačík z KÚÚK uvedl, že ministerstvo postup kraje ve správním řízení, včetně obsahu a rozsahu schválené Bezpečnostní zprávy pro Spolchemii, schválilo 23. dubna. „MŽP odvolání občanské ligy zamítlo a napadené rozhodnutí krajského úřadu potvrdilo.“

Podle Janačíka KÚÚK bezpečnostní zprávu Spolchemie schválil 25. ledna 2007. „Proti tomu podala Občanská liga odvolání, v němž uvedla řadu připomínek. Se všemi jsme se zcela konkrétně vypořádali. Je to uvedeno v opatření z 15. března, jímž jsme odvolání ligy postoupili MŽP. Zde je uveden mimo jiné i výčet bezpečnostních opatření přijatých provozovatelem ke snižování rizika.“

Na to ovšem předseda Občanské ligy Jaromír Veselý odpověděl, že liga má na výklad zákona jiný názor než kraj a ministerstvo. „Požadujeme vyhodnocení všech bezpečnostních rizik, včetně možných dominových efektů a důsledků vnějšího ohrožení.“

Kdyby podle něj ve Spolchemii někdo úmyslně provedl sabotáž, prý by nikdo nevěděl, co má dělat. „Pro toto tvrzení vycházím z jejich bezpečnostní zprávy, která je podkladem pro vnější havarijní plán Spolchemie. Ten s takovýmito riziky nepočítá.“