Jde o první zahlazení velkého povrchového dolu v ČR tzv. mokrou cestou, u kterého po ukončení těžby dospěly sanační a rekultivační práce do stadia, kdy je zbytková jáma po těžbě zaplavována vodou.

Zatápění bylo zahájeno v roce 2001. Když půjde vše podle plánu a nenastane nějaké dlouhodobější sucho, mělo by být jezero napuštěno přibližně za dva roky. Po dosažení konečného stavu bude mít Milada 247,6 ha a hloubku 23 m. V současné době je v přípravě studie funkčního využití ploch kolem budoucího jezera, která pomůže při tvorbě územně plánovací dokumentace.

Podle starosty Chabařovic Jiřího Záhoříka probíhají také přípravy zpracování projektů přístavišť na jezeře, rozvoje cyklistických stezek a sítě komunikací. To je nezbytné k předložení žádostí o dotace jak z národních, tak evropských zdrojů.

Na financování by se měly podílet rovněž členské obce svazku obcí Jezero Milada, který byl založen v roce 2006 obcemi a městy Řehlovice, Trmice, Chabařovice, Modlany a Ústím nad Labem. Podle vedoucího odboru strategického plánování magistrátu Františka Podrápského nejsou vyloučení ani privátní investoři. Pro ně jsou pozemky okolo jezera atraktivní. „S nabídkami se ozývají různí investoři. Všechny jejich záměry jsou utajené, protože si je nepřejí zveřejnit. Svazek obcí Jezero Milada si vybere toho nejvhodnějšího,“ řekl Podřipský.

Svazek obcí si tak nakonec může vybrat jednoho velkého investora, kterému pozemky okolo jezera poskytne. „Když budeme spokojení s několika nebo i třeba jedním velkým strategickým investorem, nebudeme přistupovat k rozdělování pozemků po menších částech,“ uvedl vedoucí odboru.

Menší podnikatelé by tak nedostali žádnou šanci a museli by spoléhat, že si je vybere zvolený investor alespoň k určité spolupráci. Způsob nakládání s pozemky se ale bude podle Záhoříka řešit až po dokončení rekultivace státním podnikem Palivový kombinát Ústí, kterému jich teď většina patří. Až po jejím dokončení je předá přilehlým obcím.

Hlasujte, prosím, v anketě níže! Děkujeme.