Uzavřela proto s Komerční bankou smlouvu o spolupráci při vydávání identifikačních průkazů studentů UJEP s funkcí platební karty. Podle mluvčí univerzity Jany Šikové je tato akce součástí Dlouhodobého záměru UJEP v rámci projektu Programu rozvoje moderních technologií. Cíl akce je sjednocení správy a evidence studentů i zaměstnanců UJEP. „Hlavně bychom chtěli dosáhnout sjednocení hned několika průkazů vydávaných studentům,“ řekla Jana Šiková.

Na základě dohody s Komerční bankou a doporučení zástupců veřejných vysokých škol byla jako řešení situace vybrána platební karta Maestro. Nyní dochází podle mluvčí k budování výdejny karet v prostorách budoucího univerzitního Kampusu. Zde se bude také obsluhovat informační systém správy čipových karet.

Nové průkazy otvírají držitelům více možností. Například studenti ji budou moci používat jako ISIC studentský průkaz, za jehož aktivaci budou platit poloviční cenu. Do konce roku má karta sloužit také jako průkazka do knihoven. Ke kartě si mohou studenti založit i bankovní účet. Další možnosti využití záleží na nových jednáních. Výhledově se jedná o uznání karty jako studentského průkazu při uplatňování slevy v MHD nebo jako průkaz do menzy.

„Myslím, že sjednocení více funkcí do jedné karty bude pro studenty určitě výhodné. Protože už nebudou muset u sebe nosit spoustu průkazů. Bude to zjednodušení při hledání správného průkazu. Já osobně přivítám uvolnění místa ve své peněžence. Užívání indetifikačního průkazu jako platební karty se mi líbí, určitě bych toho využila,“ řekla Kateřina Baičevová, studentka Pedagogické fakulty UJEP.

„Očekáváme, že výdej čipových karet bude na UJEP spuštěn od září. Příjem žádostí je s předstihem už od června,“ uvedla Šiková.