Loni město Ústí vyčerpalo 600 milionů a letos už 300 milionů korun. Posledních 100 milionů si původně chtělo vzít až napřesrok.

„Jenže ve schváleném rozpočtu pro tento rok jsme počítali, že jako zdroje na investiční výdaje kromě oněch 300 milionů poslouží i předpokládané výnosy z prodeje městských nemovitostí ve výši 90,7 milionu korun. Některé prodeje se ale zrealizují až později, buď v závěru letošního nebo až začátkem příštího roku. Chybělo by nám 70 milionů korun,“ zdůvodnil nutnost vyčerpání i poslední tranše evropského úvěru náměstek primátora Libor Turek (ODS).

Zbývajících 30 milionů si město chce nechat v rezervě na rekonstrukci Malé Hradební ulice.

Jak již dříve předpovídal primátor Jan Kubata (ODS), zdrží se kvůli archeologickému výzkumu stavba obchodně zábavního komplexu Forum. Ta měla začít už na jaře. Ale nezačala a hned tak asi ani nezačne.

A město investorovi podle městských pravidel nemůže prodat potřebné pozemky dříve, než bude postaveno první nadzemní podlaží.

Proti dočerpání úvěru vystoupil komunistický zastupitel Jaroslav Kubín. „Důvod je jasný, neúměrné zadlužení města. K čerpání této tranše máme stejné výhrady jako k čerpání celého evropského úvěru,“ řekl Kubín.

Úvěr, z něhož od loňska financuje městské investice, začne Ústí splácet v roce 2013, splácení by mělo být ukončeno v roce 2030.