„Žlutá popelnice je nově určená pouze pro plasty, PET lahve, polystyren a tetrapackové krabice od džusů nebo mléka. Modrá pro novinový papír, časopisy, kartony a lepenku. Zelený kontejner je na sklo. Tam, kde je zelená i bílá popelnice, se sklo ještě třídí na barevné a bílé,“ informoval Michal Vlček, jednatel firmy AVE CZ, která pro město sběr a svoz odpadu zajišťuje.

Nového systému třídění si ale lidé příliš nevšimli, jelikož plní kontejnery stále, jak bylo zvykem dříve a nebo v horším případě vhazují do nového žlutého kontejneru vše možné. Informace, co kam správně patří, mohou získat zatím ze štítků na každé popelnici určené ke třídění.

„Rozpis svozu kontejnerů zveřejníme v srpnovém vydání Městských novin. Domácnosti dostanou informační leták, který jsme již ve spolupráci s AVE CZ distribuovali školám a institucím v Ústí. Po prázdninách ho umístíme i do vozů MHD a naše zaměstnankyně bude obcházet školy, kde vysvětlí vše potřebné,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Alexandra Máslová.

lavní důvod, proč se systém třídění mění, je ve větší efektivitě separace. „Tento způsob umožní vytřídit mnohem více druhů odpadu,“ řekla mistryně nulového odpadu společnosti Ekodomov Lucie Brynychová.

„Sebrané sklo už nebudeme po navyknutí lidí na nový systém dotřiďovat a bude se vozit rovnou do skláren. Plasty budeme dotřiďovat na pět druhů podle jejich barvy a typu. Dříve jsme byli schopni rozlišit PET lahve a to ostatní. Papír se dočistí podle přání papíren na noviny, časopisy a dále,“ uvedl Vlček.