„Radní Ústí jej vzali na vědomí a nepožadují posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,“ uvedl mluvčí města Milan Knotek.

Firma chce jámu doplnit stabilizátorem z trmické teplárny, který má certifikaci jako stavební výrobek, a terén pak upravit. Podle Knotka uvažuje i o možnosti biologické rekultivace formou pěstování energetických rostlin jako biomasy ke spalování.

Rovněž okolí bude upraveno, ozeleněno a napojeno na další podobné plochy, zejména rekreační oblast kolem chabařovického jezera.
Celé území by mělo být zrekultivováno do 15 let.