Ta v místě dlouhodobě působí, její terénní pracovníci znají dobře místní problémy i podmínky.

Město Ústí tuto iniciativu velmi vítá. „S Člověkem v tísni dlouhodobě spolupracujeme. Od tohoto programu si slibujeme zlepšení situace v Předlicích. Podporujeme jej i finančně, uvolnili jsme pro tyto účely z rozpočtu města 250 tisíc korun,“ uvedl primátor Ústí Jan Kubata.

Revitalizace bude probíhat postupně, nepůjde o krátkodobou záležitost. A program nebude obnášet jen obnovu čtvrti a doplnění chybějící infrastruktury, ale i práci s obyvateli.

Podle mluvčího města Milana Knotka se počítá například s poskytováním poradenských, vzdělávacích, kvalifikačních a volnočasových služeb místním lidem. A také s tím, že do plánovaných aktivit se zapojí zdejší vlastníci nemovitostí a podnikatelé.

Člověk v tísni rovněž vypracuje projekt nutný pro získání dalších dotací..