„Město už nakoupilo pár stovek samolepek, na nichž je vytištěn zákaz kouření. Zhruba sto už jich je po zastávkách vylepeno,“ vysvětloval ředitel městské policie Pavel Bakule.

„Zároveň jsem požádal o dalších dvě stě samolepek, aby je strážníci mohli dolepovat tam, kde je vandalové strhají. Považuji tato opatření za nutná, včetně vymezujícího nástřiku na chodník, který se připravuje. Jsem přesvědčen o tom, že pokud zastávka bude přesně vymezena, osm z deseti kuřáku si tu nezapálí,“ vysvětlil Bakule a dodal, že od 1. července začaly zpřísněné kontroly na prodej tabákových výrobků mladistvým, jež vykonávají městští strážníci. „Konkrétní výsledky budou v pondělí.“

Co se týká nástřiku na chodník, vymezujícího samotnou zastávku MHD, kancelář tajemníka se obrátila na ústecké územní pracoviště odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra s dotazem, jakou by to mělo mít právní formu.

„Tedy zda je pro to nutné připravit obecně závaznou vyhlášku, nebo jestli bude samotný nástřik postačovat,“ dodala Habrová.