„To, že vandalové zákaz kouření strhli, ještě neznamená, že by na zastávce přestal platit,“ vzkázala bezohledným kuřákům vedoucí kanceláře tajemníka magistrátu Romana Habrová.

Nahrazení strhaných samolepek ale bude město něco stát. „Finanční zatížení tu určitě bude. Musíme objednat další samolepky a znovu je nechat našimi pracovníky vylepit,“ povzdechla si vedoucí úseku správy a evidence majetku kanceláře tajemníka Šárka Francová.

Nástřik by však podle Francové vhodnější nebyl. „Samolepky jsou typizované a vycházejí ze zákona.“

Její informaci doplnila opět Habrová. „Zatím jsme to řešili takto. Zákaz kouření kromě nápisu musí být vyznačen i srozumitelnými grafickými symboly, nebo také piktogramy.“

Kancelář tajemníka původně počítala s tím, že správa zastávek a s tím spojený problém naplňování ustanovení protikuřáckého zákona přejde na nového správce. „Jenže těsně před podpisem smlouvy se vedení města rozhodlo vyhlásit nové výběrové řízení na správce zastávek s pro město výhodnějšími podmínkami,“ dodala Habrová.

Podle pracovníka tiskového oddělení magistrátu města Václava Groulíka osoby, jež městští strážníci načapají při strhávání samolepek oznamujících, že na zastávkách MHD je zakázáno kouřit, už prý neřeší blokovou pokutou na místě. „Provedou kontrolu osobních dokladů, zapíšou si jejich nacionále a ty potom doplněné popisem přestupku rovnou předávají přestupkové komisi,“ uvedl Groulík.