„Jako člen zastupitelstva města jsem se již dvakrát obrátil na odbor rozvoje investic magistrátu o poskytnutí smlouvy na rekonstrukci ulice Malá Hradební. Informace mi byly odepřeny i přes příslib náměstka primátora Jana Řeřichy,“ uvedl Kubín.

Proto se Kubín obrátil na Zemaníka jako na nejvyššího představitele magistrátu. „Bohužel ani u něj jsem neuspěl, přestože k svévolnému a bezprecedentnímu omezování přístupu zastupitele k informacím nemá žádný zákonný důvod.“

Pro Kubína je zároveň neakceptovatelné Zemaníkovo doporučení, aby se obrátil na kontrolní nebo finanční výbor. „Zastupitel má plné právo na přístup ke všem dokumentům a informacím bez jakéhokoliv omezení a zprostředkování,“ pokračoval Kubín. „Vyjma těch, které výslovně stanoví zákon.“

Kubín tedy v dopise požádal dle zákona o obcích o sdělení termínu předložení kompletních dokumentů k rekonstrukci ulice Malá Hradební, jíž má provádět firma INSKY.

„Konkrétně chci vidět projektovou dokumentaci včetně rozpočtu, kompletní podklady pro výběrové řízení, smlouvu včetně případných dodatků uzavřených mezi městem Ústí nad Labem a zhotovitelem, firmou INSKY,“ uvedl své požadavky zastupitel Kubín.

Dále požaduje předložení dokumentace k výstavbě centra Forum. „Zároveň jsem požádal o provedení opatření, jež by zamezilo porušování zákona o obcích,“ řekl Kubín a dodal, že v případě nevyhovění jeho žádosti je rozhodnut podat k soudu žalobu na splnění právní povinnosti, stanovené v § 82 zákona o obcích.

Tajemník magistrátu města Ústí nad Labem Milan Zemaník uvedl, že prozatím Kubínův dopis neobdržel. „Až se ke mně dostane, budu na něj vhodnou a zákonnou formou reagovat.“