K tomuto závěru alespoň došla firma ISG, u níž si město začátkem letošního roku objednalo personální a organizační audit. Mimo jiné chtělo jeho prostřednictvím zjistit, jak jsou úředníci na magistrátu i obvodních úřadech v centru, na Střekově, v Neštěmicích a na Severní Terase vytíženi.

„Jestli jich není někde moc, nebo naopak málo,“ vysvětloval zadání auditu mluvčí města Milan Knotek.

Audit podle primátora Jana Kubaty ukázal, že úřady nejsou přezaměstnané. Že vzhledem k agendám, které úředníci vykonávají, jich není nadbytek.

„Bohužel stát na obce přesunuje stále více povinností, aniž by to obcím nějak kompenzoval. Kdyby toho nebylo, tolik úředníků bychom nepotřebovali,“ tvrdí Kubata.

Rezervy k bezprostřednímu snižování stavů vidí auditor jen v oblasti osobní a mzdové agendy, případně sociální.

Tyto agendy ISG doporučila převést z obvodních úřadů na magistrát, čímž by mohlo dojít k redukci několika málo pracovních míst.

Co se týká výkonu státní správy v sociální oblasti, tak ten zřejmě města a obce za čas stejně zajišťovat nebudou. Vláda počítá se zřízením národního úřadu, jenž by měl tuto agendu od nich převzít, a to od ledna 2009.

Jiné rezervy auditorská firma za současné situace nenašla. Naopak varovala, že při snižování počtu úředníků by mohlo dojít k destabilizaci výkonu samosprávy.

Na audit nečekali a s organizačními i personálními změnami začali už na přelomu minulého a tohoto roku střekovští radní.

Jednak odvolali vedoucí tří odborů na radnici, které teď spadají přímo pod tajemníka úřadu. A původní počet 35 úředníků chtějí do konce září snížit na 29, možná i 28.

Starosta Střekova Vlastimil Žáček navzdory výsledkům auditu tvrdí, že to kvalitu práce úřadu negativně neovlivní.

„Například v oblasti životního prostředí naši lidé někdy dělali stejnou práci jako lidé na magistrátu. To je ale zbytečné,“ řekl Žáček. Tuto oblast podle něj zvládnou 2 obvodní úředníci místo původních 4 a podobně je tomu i s některými dalšími. „Reorganizace je třeba. Musíme být manažersky pružní,“ soudí Žáček.

Auditorská firma také navrhla, že pokud chce město ušetřit, mělo by uvažovat o zrušení dvoustupňové samosprávy. To znamená zrušit obvody a řídit vše z města.

Kubata řekl, že v současnosti o tom město neuvažuje. Ale už začalo s obvody jednat o převedení některých obvodních činností na magistrát, konkrétně jde o péči o zeleň.