S investiční akcí, která navazuje na odkanalizování Chabařovic do Ústí, na čistírnu odpadních vod v Neštěmicích, začala v těchto dnech Severočeská vodárenská společnost (SVS).

„Akce představuje výměnu starých a poruchových sítí, aby měli místní obyvatelé i do budoucna zajištěnu bezproblémovou dodávku pitné vody a odvod odpadních vod,“ řekl Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

Zhotovitelem stavby je ústecká firma Ravel, práce by měla dokončit do 17. září.

Kanalizační síť v Chabařovicích je podle Dagmar Haltmarové, mluvčí SVS, 70 až 80 let stará. Konkrétně ve Smetanově ulici je staticky narušená, částečně bez dna a stěn stoky.

„A v souběhu s kanalizací jsou tady vedeny dva paralelní vodovodní řády ze 60. let, značně zkorodované, inkrustované a poruchové,“ dodala.

Musí být proto provedena rekonstrukce jak kanalizace, tak i vodovodu. To obnáší i související práce, jako rekonstrukci kanalizačních šachet, výměnu veřejných částí kanalizačních i vodovodních přípojek včetně jejich přepojení a další.