Město Ústí, které tento projekt realizovalo a dokončilo jej loni, ale do městské pokladny tak hluboko sahat nemuselo. Získalo na něj hned dvě dotace, nejdříve větší ze strukturálního fondu Evropské unie a nyní ještě menší od státu.

„První dotace činila 4,77 milionu korun. Šlo 75 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Druhá dotace pak byla ve výši 623 tisíce korun,“ uvedl Václav Groulík z ústeckého magistrátu.

Radní Ústí schválili zapojení posledně jmenované částky do investiční části rozpočtu odboru strategického rozvoje magistrátu.