Věc již projednali radní Ústeckého kraje a doporučili krajským zastupitelům, aby sloučení obou zařízení schválili. Na program to dostanou koncem září.

Kraj, jenž je zřizovatelem zmíněných škol, návrh postoupil i městu Ústí. „Ani městští radní proti němu neměli námitek,“ uvedl tiskový referent ústeckého magistrátu Václav Groulík.

Náměstek primátora Arno Fišera řekl, že ke sloučení škol, pokud bude schváleno, dojde k 1. září 2008.

„Nepředstavuje to nic, co by naši školu ohrozilo,“ ujistil Fišera s tím, že ředitelství sloučených škol bude v Ústí.

Již na konci minulého roku schválili krajští radní návrh postupu na vytvoření páteřních škol zřizovaných krajem. Počítá s postupným slučováním středních škol s příbuznou vzdělávací nabídkou, které působí v jedné spádové oblasti, do větších celků. Většina páteřních škol by v roce 2010 měla mít od 400 do 1 300 žáků. Na Ústecku by pak takových škol mělo být 10.

Podle Fišery k velkým změnám v Ústí v tomto směru zřejmě nedojde. „Spíše se to týká Mostecka a Chomutovska, alespoň prozatím. Pokud by tomu bylo v budoucnu jinak, včas bychom se to dozvěděli. Kraj by nás v každém případě požádal o stanovisko,“ uvedl Fišera.

Podle demografického vývoje se předpokládá, že do roku 2010 poklesne počet zdejších středoškoláků asi o 3 tisíce. A provoz nenaplněných škol by byl neefektivní.