Silnici zde vybudovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR pro potřeby výstavby D8. Má status dočasné komunikace a dopravní provoz je zde povolen do konce roku. Poté by ji ředitelství mělo zlikvidovat a dotčené pozemky zrekultivovat.

„Zachování této komunikace je ve veřejném zájmu. Proto budeme usilovat o její bezúplatný převod a o změnu dočasné silnice na trvalou. Pro stát to bude i hospodárnější, než hradit uvedení lokality do původního stavu,“ řekl náměstek primátora Jan Řeřicha. Okresní ulice hraje podle Ústí i Trmic důležitou roli v dopravní obslužnosti dané lokality, je hodně využívaná. Když se zastaví provoz na silnici kolem Globusu, slouží jako komunikace objízdná.

Primátor Jan Kubata řekl, že město má navíc záměr vybudovat v této lokalitě další průmyslovou zónu Jižní Předlice. Pak by význam Okresní ulice ještě vzrostl, protože by sloužila i pro potřeby zóny.