„Poněvadž je rekonstrukce bazénu dotována ze 70 % inisterstvem pro místní rozvoj, museli jsme jej požádat o posunutí termínu dokončení. Souhlasilo s ukončením stavby do 31. července tohoto roku,“ uvedl starosta Povrlů Jiří Schick. „Stavba také byla předána k 21.7. 2007.“

Během rekonstrukce bylo ve velkém bazénu sníženo dno na maximální hloubku přibližně 1,7 m a též byla vložena do bazénu plastová vložka. „Tím je konečně zabráněno narůstajícím prosakům vlastního betonového skeletu bazénu,“ uvedl tajemník místního úřadu Pavel Štefl.

„Zároveň byl rekonstruován systém napouštěcích a cirkulačních trysek, který má zlepšit víření a cirkulaci vody v bazénu. Navíc byl pro napouštění obou bazénů zprovozněn zhruba 18 metrů hluboký vrt,“ dodal Štefl.

Všechna tato opatření mají podle něj přinést zejména vyšší čistotu vody v bazénech a udržitelnost odpovídající kvality vody i v plném provozu.

„Areál koupaliště je tedy opět připraven poskytovat všechny služby, na které byli jeho návštěvníci zvyklí, kromě koupání i třeba plážový volejbal,“ dodal starosta Schick.