Tyto plány musí mít zpracovaná všechna města s více než 50 tisíci obyvateli, která chtějí čerpat dotace na urbánní rozvoj z Evropské unie.

„My samozřejmě chceme v tomto sedmiletém období získat pro Ústí co nejvíce prostředků a snažíme se tudíž na to co nejlépe připravit,“ řekl primátor Jan Kubata (ODS), který se stavem příprav podrobně seznámil městské zastupitele.

„Doufám, že tak zamezím různým spekulacím a útokům,“ řekl. Narážel tím na výtky komunistů, kteří si stěžovali, že nebyli přizváni k práci na přípravě nejzásadnějšího dokumentu pro rozvoj Ústí.

„Ač jsme třetí nejsilnější stranou v městském zastupitelstvu, místo od vedení města jsme čerpali informace jen z médií,“ kritizoval Jaroslav Kubín. A vyjádřil obavy, že město tuto důležitou záležitost podcenilo.

To ale Kubata rezolutně odmítl. „Nejenomže jsme nic nepodcenili, ale jsme dokonce dál než stát. Ministerstvo pro místní rozvoj mělo připravit metodiku tvorby IPRM už v únoru, ale není k dispozici dosud. Postupujeme na základě informací, které získáváme průběžně nejen z ministerstva, ale i ze svazu měst a obcí, asociace krajů, krajského úřadu, evropské komise a dalších,“ vysvětlil Kubata.

Navzdory těmto těžkostem je podle něj město už dost daleko. Projekty je však možné posílat dál. Ty dosavadní, již zahrnuté v hrubém zásobníku, jsou v celkovém objemu 17 miliard korun. Z toho projekty města činí zhruba polovinu, další pak zpracovali místní podnikatelé, univerzita, neziskové organizace a další subjekty.