Také upozorňují na špatně řešené přechody pro chodce u marketu Hypernova a chybějící chodníky. Radnice slibuje, že se tím bude zabývat.

„Přes den tu vůbec není bezpečné přecházet, hlavně okolo Hypernovy. V Hoření je to nejhorší od křižovatky s Malátovou ulicí dolů,“ stěžoval si Petr Macoun.

Jeho slova doplnila Kristýna Procházková. „Úplná tragédie je to v úseku od křižovatky Krušnohorská a Hoření ke křižovatce Krušnohorská, Sociální péče,

Bělehradská, Stará. Někde tu i chybí chodníky pro chodce nebo přechody.“

Podle pracovníka tiskového oddělení kanceláře hejtmana Františka Janačíka bylo dopravní značení v Hoření, umožňující jízdu rychlostí 70 km/h, umístěno v září 2006. „Změna byla provedena na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) České republiky.“

Podle Janačíka byl podkladem k žádosti ŘSD dopis primátora města Ústí nad Labem Jana Kubaty. „V něm primátor uvedl několik úseků silnic na území města s požadavkem umožnit nejvyšší dovolenou rychlost kvůli větší plynulosti dopravy.“

Janačík dále uvedl, že s žádostí o návrat k původně povolené rychlosti 50 km/h se na Krajský úřad Ústeckého kraje dosud nikdo neobrátil.

Starosta Severní Terasy Jiří Brodský souhlasí s tím, že minimálně u Hypernovy by bylo potřeba lépe vyřešit přecházení přes ulici.

„Určitě se tomu budeme věnovat. Je ovšem nutné přesně zjistit, kde a proč problém s nedodržováním rychlosti vzniká,“ řekl. „Co se Krušnohorské týká, i zde je již dávno vyprojektován chodník na straně přilehlé k sektorovému centru, ale problém je s protahujícím se soudním řízením, jež má u centra vyřešit sporné vlastnické vztahy,“ dodal Brodský.

Vedoucí dopravního inspektorátu Policie ČR Karol Kočárek uvedl, že dopravní policie v této lokalitě kontroly na dodržování rychlosti běžně provádí v blízkosti nehodových míst, což jsou právě světelné křižovatky Krušnohorská, Sociální péče, Mezní a další.

„Myslím, že by komunikace, o nichž je řeč, měly sloužit výhradně jako rychlostní k odvedení dopravy z města, samozřejmě se stavebními úpravami, jež by řešily přecházení chodců,“ řekl.

Primátor města Jan Kubata slíbil, že nechá v místě ve spolupráci s odborem dopravy provést šetření situace.