„V polovině srpna bude hotovo. Žádné problémy se nevyskytly, stavba bude dokončena ještě dříve, než jsme čekali,“ řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.

Opravena je už aula i tělocvična, pracuje se ještě na kanalizaci. I ta by ale měla být dokončena do 15. srpna.

„Tímto dnem budou zahájeny přejímky provedených prací. Kolaudace je svolána na 28. srpna,“ uvedl mluvčí města Milan Knotek.

Dnes už je jisté, že v září školáci znovu zasednou do zdejších lavic. Jim i jejich rodičům se tak konečně uleví. Dlouho se obávali, že děti budou přemístěny do jiných ústeckých škol.

Že škola byla ve špatném stavu, město totiž vědělo už rok. Přesto na opravu nevyčlenilo v rozpočtu peníze.

Zato úředníci magistrátu začali zjišťovat, do kterých jiných škol by šlo střekovské školáky přemístit. Děti i rodiče z toho získali dojem, že město školu zruší. A začali se bouřit.

Radní pak okamžitě našli v rozpočtu potřebných 15 milionů korun na opravy. A primátor Jan Kubata děti, rodiče i pedagogy na schůzce přímo ve škole ujistil, že zrušena nebude, že to město ani nemělo v úmyslu. Rekonstrukce pak zakrátko začala.

Stále ale panovaly obavy, že se v průběhu stavby mohou vyskytnout nepředvídané problémy, a stavbaři nestihnou udělat vše do konce prázdnin. Pak by děti, i když jen na čas, stejně musely být přemístěny jinam.

Průběh prací proto řada rodičů bedlivě sledovala. Jak přímo na místě, tak i prostřednictvím průběžných zpráv na webových stránkách města.

„To víte, že jsem si to kontrolovala. Dnes už věřím, že všechno dopadne dobře,“ poznamenala Patricie Bezděková, jedna z rodičů.

„Teď už opravdu nic nehrozí,“ ujistil Řeřicha.

Škola Karla IV. letos dovršila 75 let existence. Jednou z akcí v rámci oslav jubilea má být i slavnostní vítání prvňáčků.