„Město se nebude vyjadřovat k sesuvu na Větruši do doby, kdy bude dokončeno zpracování všech posudků a vyšetřování celé záležitosti,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu Milan Knotek.

Nad celou záležitostí se vznáší přízrak vyšetřování možného spáchání trestného činu obecného ohrožení. „Již jsme zahájili úkony trestního řízení,“ uvedl okresní policejní ředitel Zdeněk Havlíček. „Zároveň jsme si od magistrátu vyžádali dokumentaci, jejíž zpracování předcházelo opravě zdi, a též popis stavebních postupů.“

Jednatel společnosti Ravel Pavel Novák, jež opravy zdí prováděla, k tomu uvedl, že firma byla najata pouze k provedení prací. „Dostali jsme zakázku společně s projektem. Kdybychom měli zpracovat i projekt na rekonstrukci zdí, určitě bychom požadovali posudek statika a geologů.“

Projekt Větruše je spojován s firmou Archatelier 2000. Vedoucí firmy Jiří Tallmüntzer však uvedl, že zárubní zdi neprojektovali.

„Naší prací byly sportoviště nebo zámeček. Na zárubňových zdech pracoval ateliér Masstif.“

Dalibor Černý ze jmenovaného atelieru Masstif ovšem uvedl, že ve svém projektu počítal s určitými potížemi.

„V projektu jsem upozorňoval na možná rizika, spojená s nepříznivými přírodními podmínkami,“ řekl a dodal, že ostatní je již jen na rozhodnutí investora, kterým bylo město.

Jiný ústecký architekt Michal Gabriel ovšem uvedl, že stavební činnost na svazích Českého středohoří vyžaduje víc, než jen běžné standardní posudky statiků nebo geologů.

„Je zde skutečně potřeba pečlivé plánování, hlavně v Labském údolí, kde k sesuvům dochází každou chvíli,“ vysvětloval Gabriel. „Předcházet tomu měl pečlivý průzkum historických zdí. Včetně odborného posudku geotechnika, který by navrhnul technická opatření proti sesuvům.“

Podle Gabriela měla být stanovena opatření, která by zajistila stabilitu zdí na další období funkce stavby.

„Tento svah je součástí masivu, na kterém se před nedávnem již velice komplikovaný sesuv objevil.“