V minulosti jsme několikrát upozorňovali, že se sem dá lehko vniknout a že by zde mohlo dojít k tragické události. Zbytky zchátralého podniku jsou dnes konečně oploceny silným pletivem. Oplotit je nechal právě podnik Tisk Horák.

„Museli jsme to zabezpečit kvůli nájezdům nenechavců a kvůli lidem, kteří tu žijí,“ uvedl ředitel tiskárny Vladimír Šaur. Starostka neštěmického obvodu Liana Wagnerová k tomu uvedla, že o troskách informovala magistrát. „Vím, že to pan Horák zabezpečil, ale tudy asi cesta nevede. Zase na to doplatil ten, kdo se o svůj majetek stará.“