„Určitě bych uvítal, kdybych měl možnost vybírat mezi různými návrhy. Třeba zrovna Mírového náměstí,“ řekl František Malaník, jeden z oslovených občanů.

„Někdy mám pocit, že výstavba v našem městě je dál o bezduchých betonových monolitech, stejně jako za komunistů,“ odpověděla Petra Sedláčková.

Jiný z oslovených občanů, Daniel Špaček, si zase myslí, že městu chybí nějaký útvar hlavního architektonického dohledu.

„Ten by podle mě mohl využívat jako svoji nejsilnější zbraň regulační plán. Někdy mám pocit, že tady na něj úředníci docela kašlou. Možná se pletu, nejsem odborník, ale podle těch hrůz, co se tu staví, to tak vypadá.“

Ústecký architekt Michal Gabriel tento názor podpořil, když prohlásil, že je nesmysl říkat, že město nemůže soukromé investory donutit vyhlásit architektonickou soutěž.

„Pokud je v regulačním plánu, který schvaluje zastupitelstvo, stavební parcela vyhlášena za místo významné pro architektonický výraz města, musí každý investor vypsat architektonickou soutěž,“ řekl.

Více informací naleznete v pondělním Ústeckém deníku.