„Sloučením nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově může dojít k ohrožení dostupnosti zdravotnické péče. Sociální demokracie si je totiž vědoma spoluodpovědnosti za rozsah a kvalitu poskytované lékařské péče obyvatelům i návštěvníkům Ústeckého kraje,“ uvedl Paroubek.

„Na Karlovarsku nepřineslo sloučení tří nemocnic do jedné akciové společnosti očekávané výsledky jak z hlediska poskytování nemocniční zdravotní péče, tak z hlediska ekonomického,“ prohlásil Paroubkův asistent Tomáš Prchal.

Podle předsedy ústecké krajské organizace ČSSD Petra Bendy není současný stav týkající se zdravotnictví na severu Čech v souladu s dlouhodobým programem ČSSD. „Tvrzení kraje o tom, že pacienti žádné změny ve zdravotní péči nepocítí, je nereálné. Stejně tak nepůsobí důvěryhodně slib, že se díky transformaci zdravotnických zařízení zlepší komfort pacientů, nebo že sloučení přinese úspory,“ dodal Benda.

Krajská zdravotní bude od 1. září patřit k největším zdravotnickým zařízením v zemi. Slučované nemocnice poskytují 70 procent zdravotní péče v kraji.