„Tento tým by měl s pomocí poradenské firmy určit počet školských zařízení, způsob stravování a také priority páteřních škol, které budou garantem technické úrovně školských zařízení,“ uvedl náměstek primátora Arno Fišera.

Poradenská firma, na níž bude vypsáno výběrové řízení, by měla najít řešení pro financování tohoto rozsáhlého projektu modernizace školských zařízení.

„Město Ústí nad Labem dává na provoz a opravy školských zařízení ročně 20 milionů korun,“ vysvětloval Fišera. „Což zdaleka nezabezpečuje kvalitu budov do budoucna. Proto je nutné hledat jiné zdroje.“

Kladně v této záležitosti vnímá člen týmu Michal Ševcovic (SZSP) snahu po spolupráci a kompromisu. „Naše strana vnímá, že klesá počet dětí,“ řekl. „Je tu skutečně příliš mnoho základních škol. Stejně tak chybí finance. Vytipování páteřní sítě škol, do kterých se bude investovat, je skutečně nutné." Skupina připravuje optimalizaci základních škol. „Padly například návrhy na omezení některých školních jídelen. Obědy by pak mohla rozvážet firma. Potom by byla školní jídelna zbytečná,“ pokračoval Ševcovic.

Podle něj je ale k problematice skutečně nutný opatrný přístup. „Všechno by měla provázet podrobná vysvětlovací kampaň, aby se nestalo, že bude zrušena škola a lidé ani nebudou vědět proč. Je třeba také domyslet i dopravu, například školním autobusem, aby děti nejezdily samy přes celé město.“

V současné době je město zřizovatelem 19 základních škol. Počet tříd dosahuje 388, v nich se učí 8442 žáků, o které se stará 540 pedagogů.