„Zbývá tu 45 živých stromů. Z nich je třeba 5 dubů vyměnit, ostatních 43 stromů zašlo,“ uvedl Marek Hanuš z Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, který na stromy psal před vykácením posudek.

„Osobně jsem se proti vykácení původních lip postavil, protože ze tří čtvrtin počtu byly zdravé. Důvodem, aby padly, bylo, že zasahovaly do podjezdní výšky kamionů,“ řekl.

To je ovšem podle Hanuše nesmysl. „Stačilo by prořezat větve. Dnes jsou tu tři nestejně dlouhé úseky, z nichž pouze na jednom lípy zůstaly, a to mezi bývalým cukrovarem a železničním mostem. Tyto lípy pak byly vyvětveny do oné podjezdné výšky pěti metrů.“

Výsadba byla uskutečněna za státní, povodňové peníze a město za ně tedy nic nezaplatilo. „Pokud ovšem úředníci opět zaspí, bude se muset za obnovení výsadby v Pražské zaplatit z veřejných peněz. Dosud se totiž na novou výsadbu vztahuje pětiletá záruka,“ pokračoval Hanuš.

Příklad nelogického rozhodnutí o kácení stromů se dá podle něj ilustrovat hned u železničního mostu. „Nechali tu stát pajasan žláznatý, na kterém je dnes vidět, že nemá budoucnost. Má opadanou kůru a postupně schne. Zato na pařezu vrby převislé, která tu stávala, je dobře vidět, že byla pokácena předčasně.“

Další příklad, tentokrát špatné péče, lze nalézt u přejezdu u zdymadel. „Bylo tu pět nově přesazených lip. Ty už jsou také mrtvé,“ vysvětloval Hanuš.
Na konci Vaňova, u kostelíka, pak mělo náhradní výsadbu tvořit 30 keřů zlatic prostředních.

„Ani ty tu nejsou. Jen, tradičně, akáty, které jsou zde cizí. Pocházejí totiž z Ameriky a k nám se dostaly v 17. století,“ dodal Hanuš.

Podle starosty centrálního obvodu, Václava Vernera, má stromy na starosti správa a údržba silnic (SÚS). „Nová výsadba šla úplně mimo nás,“ uvedl.

Miroslav Kopnický z trmického pracoviště SÚS uvedl, že tato komunikace není v jejich správě. „Stará se o ní Ředitelství silnic a dálnic.“

Ředitelství silnic a dálnic se přesto, že jsme jej několikrát kontaktovali se žádostí o stanovisko k tomuto problému, do uzávěrky tohoto vydání nevyjádřilo.