„Doposud nám neoznámili, jak to celé dopadlo. Abych řekla pravdu, počítala jsem s tím,“ uvedla poslankyně Květoslava Čelišová. „Vrchní státní zastupitelství nás pouze informovalo, že věc postoupilo krajskému a to zase okresnímu.“

Poslankyně Čelišová spolu se dvěma dalšími zastupiteli poukazovala na skutečnost, že krajští radní schválili předpokládanou cenu veřejné zakázky ve výši 35 milionů korun. Projekt pak zpracovala firma Varia zastoupená Zdeňkem Kuželem, jenž pak seděl i v čele komise, která hodnotila nabídky. Zakázka nakonec byla přidělena firmě Ravel. Ta nabídla cenu přesahující 41 milionů korun.

Komunisté také upozornili na skutečnost, že cena za m3 obestavěného prostoru nové přístavby domova je uvedena ve výši 7 047 korun. Přitom orientační náklady Ústavu racionalizace ve stavebnictví jsou pro tyto druhy staveb přibližně poloviční.

Komunistům se také zdá podezřelé, že technický dozor na stavbě domova opět vykonával Kužel. „Honorář za výkon této funkce je závislý na výši rozpočtových nákladů,“ uvádějí doslova ve svém podnětu vrchnímu zastupitelsví.

Nejvíce nejasností se podle nich prý objevuje ve vyúčtování zemních prací. Z dokumentace, kterou máme k dispozici, vyplývá, že geologický posudek k zemním pracem byl vypracovaný dvakrát.

V původním geologickém posudku, neboli rešerši sestavené Pavlem Lidmilou z SG Geotechniky z dubna 2003 na základě archivních geologických posudků z minulosti, je mimo jiné uvedeno, že sondy neprováděli kvůli svažitému terénu nevhodnému pro techniku. Ruční sondovací výkopy jsou prý problematické kvůli hlinitokamenitým sutím.

Sám Kužel k tomu uvedl, že zde bylo skutečně kamenité podloží. „To území bylo nepříjemné, svažité a skalnaté. Největším problémem bylo zakládání stavby, kde dodavatel právě kvůli podloží musel mít hodně problémů.“

První posudek také odhaduje, že na místě budou ze 70 procent převažovat zeminy 5. třídy. Kužel však vykazuje této zeminy pouze asi 50 procent. Zbytek tvoří zeminy 6. a 7. třídy, jejichž odbagrování je těžší a tedy i mnohem dražší.

Aby bylo vykazované zeminy čím podložit, nechal Kužel zpracovat další posudek, tentokrát společností AZ Conzult.

Podle Kužela se však dvojí geologický posudek nedělal. „První byla spíš rešerše, protože se sem nedalo zajet s vrtací soupravou, neboť dětský domov byl v provozu. První reálný geologický posudek se nechal provést v době provádění zemních prací, kdy se nechala posoudit stavební jáma,“ řekl k tomu.

Posudek je však datován až do listopadu 2005. Tedy po provedení zemních prací a v době, kdy byla většina stran stavební jámy již zakryta zdivem základů. Též až poté, kdy na případné nesrovnalosti v zemních pracech upozornili komunističtí zastupitelé.