Varují, že pokud k tomu dojde, už tak dost špatná situace v této čtvrti se stane úplně neúnosnou. Z Předlic bude gheto na odepsání.

Jde o 13 bývalých obecních domů, které město Ústí v roce 2004 prodalo firmě Spobyt. Místní lidi radnice tehdy přesvědčovala, že je to pro ně nejlepší řešení. Už v té době totiž skupovali předlické domy spekulanti a lichváři, kteří si pak s nájemníky dělali, co chtěli. Dnes je spousta těchto objektů vybydlených. Spobyt měl být, alespoň podle tvrzení zástupců města, zárukou solidního hospodaření s odkoupenými nemovitostmi.

Uběhly však pouhé tři roky a Spobyt, jak jeho nájemníci tvrdí, už se jich chce zbavit. Nasvědčují tomu okolnosti, které v dotčených lidech vzbuzují doslova hrůzu.

„Obchází nás jistý pan Slepčík, který tvrdí, že je Spobytem pověřený naše byty vyměřit, určit podle toho novou výši nájemného a také rozhodnout, kdo z nás zde může zůstat a kdo musí pryč,“ tvrdí nájemníci.

Onen člověk se podle nich nevybíravým způsobem domáhá vstupu do bytů, chová se jako jejich nový domácí.

Stejný člověk v Předlicích už několik domů vlastní. „Viděli jsme, jak se k jejich obyvatelům chová, jak je odírá. O domy se nestará, řádné nájemníky vyštval a místo nich přišli nepřizpůsobiví občané. Domy jsou v katastrofálním stavu,“ tvrdí lidé, které tyto praktiky děsí.

Jsou si sice vědomi, že mají řádné nájemní smlouvy, znají i svá nájemnická práva, ale obávají se, že jim to stejně nebude nic platné. „Udělá nám takové peklo ze života, že nakonec ještě raději utečeme sami,“ smutně prorokují.

Už teď si prý zapisuje na černou listinu ty, kteří se proti jeho jednání ozvou. A vyhrožuje jim, že poletí jako první.

Nájemníkům se snaží pomoci společnost Člověk v tísni. „Máme své právníky, pomůžeme jim s formalitami, budeme apelovat i na město,“ řekl Jan Černý ze společnosti, která je přesvědčena, že Předlice lze zachránit. Právě se v této lokalitě chystá rozjet revitalizační program.

Lidé, kteří stojí za peticí, udržují byty i domy, v nichž bydlí, v dobrém stavu a přejí si, aby to tak zůstalo i nadále. Řada z nich by přivítala možnost odkoupit je sama, ale nedostali ji prý, alespoň zatím ne.

Primátor Jan Kubata je v tomto týdnu na dovolené. Řekl ale, že o věci už byl zpraven. „Hned v pondělí se obrátím na Spobyt a budu s ním jednat,“ slíbil.