Důvodem oddálení začátku školního roku je narušená statika budovy školy, kterou zpevňují pracovníci olomoucké firmy. Pomocí lan je část objektu zajištěna a stažena.

Ředitelka školy Marie Gottfriedová upřesnila, že budova z roku 1924 byla při povodni v roce 2005 podemleta spodní vodou a po jejím opadnutí došlo k tzv. sednutí celé budovy a následně praskání stěn.

„Objevily se i trhliny. Zdivo začalo praskat stále víc, a proto jsme kontaktovali statika. Ten nám dal ultimátum, že ke zpevnění narušeného objektu musí dojít nejpozději do zimy,“ řekla ředitelka.

O prázdninách nastoupila olomoucká firma. Vrtalo se především do zdí. Lana procházejí u stropů tříd, aby byl objekt obepnut a jištěn. Proto také vyrostlo kolem fasády celé školy lešení. „Třicet budoucích prvňáčků ale o slavnostní první den ve škole nepřijde,“ slibovala ředitelka školy.

Pracovníci olomoucké společnosti Napko provedli v uplynulých dnech v rámci statického zajištění narušeného objektu vnější i vnitřní sepnutí pomocí kotvících předpínacích lan. Ta vedou v horních částech místností a celá budova je tak obepnuta pomocí stahovacích kotvících lan. „Nenarušují vzhled tříd, jen chystáme, že při malování v příštím roce bychom lana u stropů učeben natřeli světlou barvou, tak aby ladila,“ řekla ředitelka trmické školy v Tyršově ulici Marie Gottfriedová.

Na nutné statické zajištění objektu školy uvolnila trmická radnice finanční částku ve výši 3,5 milionu korun.

Podle pracovníka firmy Napko Petra Hrtánka jsou základní prvky kotevního systému určeny především pro předpětí mostních konstrukcí. V Trmicích dělníci školu protnuli kotvícími lany v délce několika desítek metrů.

Kotvení s menším počtem předpínacích lan se často využívá pro sanaci a statické zajištění panelových domů.

to zlatí, vlastně diamantoví rodiče. Jsme jim vděční za to, co pro nás a naše děti dělali a stále dělají,“ dodala i za ostatní Alena Novotná.