„Snažíme se pomáhat handicapovaným dětem se zařazením do společnosti už od školních let. Nechceme, aby tyto děti skončily v ústavní péči mimo společnost, když zvládnou běžnou školní docházku,“ řekl ředitel školy Kamil Veigend.

Dívky chodí do běžné první třídy. Mají k dispozici asistentku pedagoga, která jim pomáhá s úkony, jež bez pomoci druhých nezvládnou. Podle asistentky Evy Šafářové pomáhá dívkám začlenit se mezi ostatní spolužáky do běžného školního života.

„Budu například dívkám pomáhat s přípravou pomůcek před hodinou, s pohybem po škole a paní učitelce s výukou. Úkolem je pomoci školačkám, aby hravě zvládaly úkony jako jejich spolužáci. Také se budu individuálně věnovat dívkám ve výuce. Chci, aby bylo pro ně vše srozumitelné. Žačky mají asistentku k dispozici od první do deváté třídy nebo dokud ji potřebují,“ dodává Eva Šafářová.

Dívky vyučuje Blanka Doskočilová, která absolvovala pedagogiku se speciálním zaměřením. „Jsem ráda, že pro dnešní společnost není handicap tabu. Proč by handicapované děti měly absolvovat speciální školu mimo společnost, když zvládnou běžnou školní výuku. Navíc to má i výchovný efekt pro ostatní děti, které se naučí pomáhat lidem s handicapem. V životě to budou brát jako běžnou věc a nic výjimečného. Což by mělo být v naší společnosti běžné. Navíc jsem také ráda za nový vzdělávací program, který startuje letos v prvních třídách. Díky němu budu moci vyučovat dramatickou výchovu, takže od začátku začlením dívky mezi ostatní spolužáky. Budeme hrát divadelní hry s rolemi pro handicapované dívky. Na rozdíl od ostatních žáků budou klasifikovány písemně, ale když si zaslouží jedničku, tak jim ji ráda dám,“ řekla Blanka Doskočilová.