Protipovodňové cvičení odstartovalo v úterý fiktivní výzvou meteorologů, kteří „varovali“ před rozvodněním řek. V regionu se podle této fiktivní zprávy, které ale někteří lidé uvěřili, že je pravdivá, rozvodnily řeky Labe a Ploučnice.

Cvičení proběhlo v kanceláři

Do cvičení se kromě Ústeckého kraje zapojilo v zemi dalších pět krajů: Jihočeský, Středočeský, Liberecký, Pardubický a Královéhradecký. V každém kraji byli v pohotovosti členové krizových štábů, jednotky hasičského záchranného sboru a také vodohospodáři.

Protože byla povodeň pouze simulovaná, záchranáři do terénu nemuseli. Cvičení probíhalo takzvaně „od stolu“. Jednotlivé složky si, jako při skutečné povodni, mezi sebou vyměňovaly informace o vývoji situace.

„Význam cvičení je v tom, že se ověří spojení jednotlivých obcí, respektive jejich povodňových komisí s krajem a složkami integrovaného záchranného systému,“ uvedl ústecký hejtman a předseda krizového stábu Jiří Šulc.

Podle něj je rychlá komunikace během povodní základním předpokladem pro koordinaci veškerých záchranných a likvidačních prací.
„Za zmínku určitě stojí i to, že se během cvičení ověřuje nový informační a varovný systém, který má na starosti hydrometeorologický ústav,“ dodal hejtman.

Akci vymysleli úředníci

Nápad, jak prověřit komunikaci mezi jednotlivými složkami, jichž se případné povodně budou dotýkat, vzešel z ministerstva vnitra, zemědělství, životního prostředí a obrany.

Připojil se také Český hydrometeorologický ústav, který cvičení odstartoval fiktivním varováním před blížícími se povodněmi. „Za posledních pět let postihly náš kraj hned dvě povodně,“ připomněl hejtman Šulc.

Naposledy velká voda devastovala kraj na jaře loňského roku. Více vzpomínané jsou ale katastrofální záplavy z roku 2002, které v kraji napáchaly škody za téměř miliardu korun.

Od té doby se ale v kraji nepodařilo postavit ani jedinou protipovodňovou hráz – pokud by nyní přišly větší záplavy, nechráněná města a obce by se zřejmě ocitly znovu pod vodou.