Upřesnil, že stanici pro zpracování bioodpadů postaví společnost Bioplyn Energy v areálu odpadového centra, v prostoru východně od stávající skládky odpadů.

Záměrem firmy je zpracovávat v Ústí téměř 50 tisíc tun bioodpadů. Hodlá je tu dotříďovat, pasterizovat a stabilizovat na materiál, který lze použít k rekultivaci skládky, jako hnojivo nebo zakládka kompostu. Ke stejnému účelu může být využita i kalová voda. A vyrobený bioplyn bude spalován za účelem výroby elektrické energie a tepla.

„Primátor Jan Kubata a já jsme se také v Rakousku, kousek od našich hranic, osobně přesvědčili, co takový provoz obnáší. Zajímalo nás, jestli výroba neobtěžuje okolí. Nespokojili jsme se jen s tvrzením výrobce nebo s vlastními dojmy, ptali jsme se i lidí žijících v blízkosti,“ řekl náměstek primátora Jan Řeřicha s tím, že exkurze je uklidnila.