Ředitelka organizace Ditta Hromádková řekla, že to bylo náročné, na stěhování neměli moc času a navíc se odehrávalo bez přerušení provozu.
Nové sídlo kousek nad rondelem na Masarykově třídě je ale za to pro většinu klientů dostupnější než bývalé. „Je blíž u zastávky MHD a také máme nyní bezbariérový přístup,“ uvedla Hromádková.

Městská Pečovatelská služba zaměstnává 25 pečovatelek. Poskytuje především terénní služby zdravotně postiženým občanům, seniorům a dalším osobám, které nejsou schopny si samy obstarat práce v domácnosti, potřebují pomoc při sebeobsluze a zajišťování dalších životních potřeb.

V současnosti organizace eviduje 600 klientů. Největší zájem mají o dovoz obědů. „Těch denně rozvážíme 250. Časté jsou ale také žádosti o nákupy nebo úklid,“ poznamenala ředitelka.

Dodala, že počet zájemců o jejich služby se v poslední době zvyšuje. Přikládá to mimo jiné i příspěvkům na péči, které od letošního roku podle nového zákona o sociálních službách dostávají přímo potřební a sami si rozhodují, od koho si péči objednají.