Šéf krajských veterinářů Petr Pilous včera potvrdil, že nemoc propukla v Německu, kde je pásmo ohniska do 20 kilometrů, ochranné pásmo je pak do 100 kilometrů a dozorové do 150 kilometrů.

„Proto je i na Ústecku omezen pohyb hospodářských zvířat. Jejich transport podléhá jen veterinárním výjimkám,“ řekl Pilous.

Velké problémy tak pociťuje i ústecká zoo. Podle hlavního veterináře zoo Václava Poživila je na neurčito odložen například plánovaný transport dvou velbloudů, pěti jelenů a čtyř lam, které měly být převezeny do olomoucké zahrady. Pro zoo je ochranné opatření finančně náročné.

Chronickou katarální horečku ovcí, která napadá nejen ovce, ale všechny přežvýkavce, přenášejí pakomárci, kteří žijí i v Česku. Dolétají jen na vzdálenost asi 6 kilometrů, ale ve větru mohou být zaneseni desítky až stovky kilometrů.

Kvůli ochranné zóně proto existují jen tři způsoby výjimky transportu těchto zvířat a to za určitých veterinárních podmínek. „Jde o to, že majitel přepravujícího zvířete musí 60 dnů před plánovaným transportem zvíře uzavřít do místnosti a zabránit tak případnému přenosu nemoci, nebo nechat zvíře zavřené 28 dní před transportem a navíc zajistit sérologické vyšetření,“ podotkl veterinář Pilous.

V posledním případě pak majitel musí dva týdny nechat zvíře v uzavřené místnosti a před transportem ho nechat virologicky vyšetřit, navíc transport musí být pod dozorem veterinářů. Podle hlavního veterináře zoo Poživila je poslední varianta nejdražší a přináší chovatelům velké finanční potíže.