Tato částka je určena na odměny organizacím v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji.

„Na konferenci proběhne vyhlášení vítězných organizací, kterým budou předány šeky. Bude se zde také hovořit o projektu minimalizace šikany,“ řekl Jiří Vrzáček, manažer AMI Communications, která akci pořádá.