Projednávání tohoto bodu bylo podle komunistů dost dramatické. Oni i sociální demokraté byli proti.

„A ODS ke schválení chyběl hlas nepřítomného Petra Gandaloviče. Teprve když dorazil, usnesení bylo schváleno,“ uvedli. Nyní tvrdí, že Gandalovičův hlas byl neplatný. „Podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů je funkce člena zastupitelstva kraje neslučitelná s funkcí vykonávanou na ministerstvu,“ uvedl krajský komunistický zastupitel a právník Jan Michalec. Podle něj poté, co Gandalovič začal působit jako ministr zemědělství, měl na funkci krajského zastupitele rezignovat.

Myslí si to také děčínský právník Aleš Podrábský: „Přikláním se k výkladu, že tyto funkce jsou neslučitelné a jednu z nich by tudíž měl opustit. Účel zákona směřuje k personálnímu neprolínání moci výkonné (ministr) s územně samosprávnou (člen zastupitelstva kraje).“

Naproti tomu Petr Vorlíček z odboru komunikace ministerstva zemědělství po konzultaci s legislativním odborem řekl, že o střet zájmů nejde. „V interpelaci požádáme o zrušení zmíněného hlasování. Pokud neuspějeme, pak se poradíme, jak budeme postupovat,“ dodal Michalec. Nevyloučil, že věc dovedou k ústavní stížnosti.