Problémy s prostory pro výuku mají skoro všechny fakulty. Například v ulici České mládeže sídlí tři fakulty, dříve tam byla jen jedna. „Na univerzitě dnes studuje 10 000 studentů, kapacity učeben jsou nedostačující. Doufám, že dostavbou Kampusu a následným přesunutím některých fakult se problém vyřeší,“ řekla Alena Chvátalová, prorektorka pro studium.