Ekologickou olympiádu žáků středních škol Ústeckého kraje pořádaly Český svaz ochránců přírody Tilia, ústecký Dům dětí a mládeže a Základní škola Mírová.

Soutěžící řešili test, zpovídali místní obyvatele, jak jsou spokojeni s životním prostředím, navrhovali, jak využít dosluhující dopravní hřiště, dokazovali, jak znají houby a dřeviny aj.

„Nejlépe odborná porota vyhodnotila kolektiv ze Střední lesnické školy Šluknov, druhé a třetí místo obsadily kolektivy ze Scholy Humanitas Litvínov,“ řekl Jan Eichler, ředitel krajské olympiády.